Obytné Interiéry

Interiéry rodinných domov a bytov. Interiéry chát a objektov pre indiviuálnu rekreáciu,   domáceho wellness-u.

Občianske interiéry

Interiéry reštaurácií a priestorov pre prechodné ubytovanie. Interiéry kultúrnych, komerčných a administratívnych priestorov.

Rodinné domy

Návrhy novostavieb, rekonštrukcií rodinných  domov a objektov pre individuálnu rekreáciu.

Občianske stavby

Návrhy a projekty polyfunkčných,  bytových, kultúrno-spoločenských administratívnych a obchodných objektov.

vitajte, môžeme vám poradiť?